Vetenskapliga Priset

Nordeas Norrlandsstiftelse delar årligen ut ett vetenskapligt pris till forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. 

Priset tilldelas forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskapliga och datavetenskapliga forskningsområden.

Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet.

Pristagaren ska genom sin forskning nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

Prissumman är 100 000 kronor

Ansökan - Vetenskapligt Pris

Vårt vetenskapliga pris kan du som forskar på något utav de regionala universiteten
inom vårt upptagningsområde söka, läs mer på följande länkar.

Mer information om hur du ansöker