För Vetenskapen!

Vetenskapligt Pris

Innovationspris

Nordeas Norrlandsstiftelses Vetenskapliga pris tilldelas varje år sedan 1986 en forskare på ett utav våra samarbetande universitet i Norrland. Ansök genom att klicka på länken nedan.

Vi delar varje år ut Norrlandsstiftelsens Innovationspris till en eller flera forskare eller företag som bedriver innovationsmässig idéutveckling!