Vi vill hjälpa dig som forskar

Nordeas Norrlandsstiftelse grundades den 24 April 1986. Stiftelsens främsta ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs Län.

Detta gör vi genom årliga utdelningar av medel till en eller flera utav de forskare som söker medel genom stiftelsen.

Det forsknings- och utvecklingsarbete stiftelsen stödjer skall i första hand främja utveckling i de norrländska länen. 

Stiftelsen stödjer även projekt som kan anses vara relevanta om de exempelvis syftar till att utveckla ett kundföretag. Det kan handla om att utröna huruvida ideer eller projekt kan förmodas ge ekonomisk bärlraft i praktisk tillämpning.

Carina Bergquist Palm, Ordförande

Innovationspriset

Du som driver ett innovations-baserat företag inom vårt upptagningsområde kan ansöka om att tilldelas maximalt 100 000 kronor genom vårt innovationspris.

Vetenskapligt Pris

Årligen delar vi ut stipendier till sökande forskare ifrån alla våra aktiva län.

Policy

Du som söker vårt Vetenskapliga Pris måste vara ansluten till något av de universitet och högskolor som återfinns inom regionen, exempelvis LTU, Umeå Universitet, eller Mittuniversitetet.

Styrelsen

Ordförande

Carina Bergquist Palm

Ledamöter
Fredrik Stenling, Sekreterare
Annica Ullsten
Gunnar Emanuelsson
Kenth Bergström

Carina Bergquist Palm, Styrelsens Ordförande