Resestipendier

Nordeas Norrlandsstiftelse utlyser resestipendier till forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige.

Villkoren för att erhålla stipendiet är följande:

  • Sökande skall vara antagna till forskarutbildning vid någon av fakulteterna vid universiteten samt vara aktiv inom forskarutbildningen
  • Stipendiet skall användas i samband med studier/forskning utanför Sveriges gränser senast nästkommande läsår efter stipendiebeslutet
  • Ändamålet ska vara att främja det vetenskapliga arbetet och forskningen samt vara till gagn för regionen (Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten)
  • Återkoppling till Stiftelsen sker via ett kortare PM direkt efter utlandsvistelsen

Den totala stipendiesumman är 100 000kr. Flera stipendier kan delas ut inom denna ram.

Sök Resestipendium