Vinit Parida

2020 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

− Jag är väldigt tacksam för att Nordeas Norrlandsstiftelse hedrar mig med det här priset. Min forskning är till stor del ett resultat av produktivt samarbete med ett talangfullt forskarteam från Entreprenörskap och innovation på Luleå tekniska universitet och internationella forskare. Det här priset ger mig en boost att fortsätta med min passion; industri-orienterat forskningsarbete, säger Vinit Parida. 

Motiveringen till årets pristagare Vinit Parida lyder:
Professor Vinit Parida är ämnesföreträdare för forskningsämnet Entreprenörskap och innovation vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Hans forskningsområden omfattar digitalisering, affärsmodeller och industriella ekosystem för cirkulär ekonomi och hållbar industri, där alla områden på något sätt tangerar eller har direkt koppling till Nordeas verksamhet.

Den forskargrupp som Vinit Parida leder är under stark tillväxt. Han undervisar, handleder doktorander och engagerar ofta studenter i pågående forskningsprojekt och i kontakter med företag och organisationer. Professor Parida är en av de drivande krafterna i institutionens långsiktiga satsning på att etablera Forskarskolan industriell ekonomi där flertalet doktorander inom området knyts samman till en större forskarutbildningsmiljö.

Professor Parida har en hög vetenskaplig produktion, vilket ledde till att han 2019 hamnade på 24:e plats när tidningen FOKUS rankade de 100 mest produktiva och citerade forskarna i Sverige i kategorin samhällsvetenskap, och en stark nationell och internationell position.

Vinit Paridas expertkunskap är flitigt efterfrågad och han har etablerat ett nära samarbete med ett stort antal nationella och internationella företag och organisationer. Han har som forskningsledare varit drivande i uppbyggnaden av Norrlandsnavet, ett kunskapscenter vid LTU med syfte att stärka små företags affärsutveckling och innovation i Norrland.