Thomas Olofsson

Thomas Olofsson, professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet, tilldelades 2017 års vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse.

– Det är fantastiskt roligt! Jag vill tacka Nordea och mina kollegor inom avdelningen för industriellt och hållbart byggande, säger Thomas Olofsson. Motiveringen till priset lyder: “I början av 2000-talet blev Thomas Olofsson utnämnd till professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet. Forskningsämnet byggproduktion har under ledning av Thomas Olofsson producerat ett stort antal doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Den stora vetenskapliga produktionen i form av tidskriftsartiklar, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter och populärvetenskaplig framställningar uppgår till över 250 publikationer.


Området byggproduktion är tvärvetenskapligt och syftar till att ta fram rätt planeringsstrategier för att öka värde, spara energi och minska förbrukning inom byggandet av samhällets resurser. Professor Olofsson var en tidig pionjär för att införa och utveckla digitalisering inom byggandet. Hans tidiga insatser gav Luleå tekniska universitet en internationell lyskraft och har inte bara stärkt studenternas attraktionskraft som nyskapande för industrin, utan även stärkt företagens arbete med avancerade digitala verktyg, ett begrepp som i dag kallas för BIM. Denna forskning har också utgjort grund till utveckling av nya företag med stor potential för tillväxt i både regionalt och nationellt. Resultat som kan spara miljarder åt samhället.”