Martin Rosvall

Fysikern Martin Rosvall prisades 2014 av Nordeas Norrlandsstiftelse för sin forskning med fokus på samspelet mellan information, kommunikation och struktur i levande system. 

Det moderna samhällets sväller över av upplysande men svårtolkade data om hur saker samverkar i olika system. För att förstå flödena av information i sociala, biologiska och ekonomiska system har Martin Rosvall tillsammans med kollegor vid Umeå universitet utvecklat matematik och algoritmer för att kartlägga stora nätverk på ett sätt som förenklar och framhäver viktiga strukturer.  Med hjälp av dessa metoder och kraftfulla visualiserings­verktyg är det i dag möjligt att få ett grepp om strukturen i allt från spridningsmönstret vid influensautbrott och idéflödet mellan forskare till värdepappershandel och myllret av transaktioner mellan världens banker.

Hans forskning kring finansiella system bryter ny mark med viktiga tillämpningar. Till exempel arbetar Martin med ett forskningsteam knutna till Federal Reserve i USA och Bank of England för att ta reda på vad som orsakade bankkrisen i september 2008.

– Med kartverktyg kan vi analysera hur lånestrukturen förändrades för att förstå vad som hände. Med kunskapen kan man förhoppningsvis i framtiden förutse och vidta åtgärder när en ny bankkris är under uppsegling.

I samarbete med Euroclear, världens största leverantör av tjänster för inrikes och gränsöverskridande transaktioner av obligationer, aktier, derivat och fonder, har Martin Rosvall tillsammans med en av sina doktorander analyserat alla svenskars aktieportföljer och visat på hur strukturen i nuvarande innehav kan användas för att förutspå framtida handel.

Rosvalls forskning har haft stort genomslag och publicerats i ledande inter­nationella tidskrifter, bland annat har två artiklar i PNAS citerats fler än 1 000 gånger.

Martin Rosvall har också varit med och byggt upp verksamheten på IceLab vid Umeå universitet och är förnärvarande dess föreståndare. Det är en tvärvetenskaplig och kreativ miljö, där nya idéer och koncept bollas mellan forskare inom fysik, matematik och ekologi.