Marcus Liwicki med Nordeas Anna Edin

Marcus Liwicki

Luleå tekniska universitets professor i maskininlärning Marcus Liwicki är 2019 års mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.

– Jag är väldigt hedrad över att få detta pris. Det betyder mycket för mig och visar att vi är på rätt väg med våra initiativ till forskning och innovation inom tillämpad AI. Jag vill dela utmärkelsen med hela forskargruppen för maskininlärning och alla medlemmar i AI-teamet på Luleå tekniska universitet, säger Marcus Liwicki.

Motiveringen för 2019 års pristagare lyder:
”Professor Marcus Liwicki är ämnesföreträdare för forskningsämnet maskininlärning vid Institutionen för system- och rymdteknik. I sin forskning har han utvecklat en metod för textanalys som överträffar övriga produkter levererade av flera globala storföretag. Genom professor Liwicki är Luleå tekniska universitet världsledande inom chatbots och tekniker för intentionsklassificering, vilket har stora möjligheter att bli väldigt viktigt för framtidens kundbemötande inom flertalet branscher, inklusive Nordeas.

Professor Liwicki har mycket generöst interagerat med flera ämnen och skapat en plattform för artificiell intelligens vid universitetet. Hans forskargrupp har stor potential att expandera de närmsta åren. Han är handledare för ett flertal doktorander. Han är en av ledarna för institutionens långsiktiga satsning på att etablera en så kallad Digital Innovation Hub där flertalet aktörer kommer att erbjuda tjänster inom artificiell intelligens med syfte att utveckla företagens nyttjande av artificiell intelligens för att utveckla sina verksamheter.

Hans vetenskapliga produktion är excellent, och hans expertkunskap flitigt efterfrågad. Detta har lett till att professor Liwicki uppmärksammades på RISE of AI Conference i Berlin i våras genom att listas som en av de 50 mest inflytelserika AI-forskarna i världen.”